• هنوز نظری ندارید.
 • یک دیدگاه اضافه کنید

  راهنمای جستجو صوتی

  مرحله اول: باکس جستجو سایت دفتر تلفن 118 را انتخاب نمایید.

  مرحله دوم: در حالتی که کیبورد موبایل فارسی باشد، روی آیکن میکروفن کیبورد کلیک نمایید.

  مرحله سوم: عبارت مورد نظر خود را بیان کنید تا در باکس جستجو درج شود و نتیجه جستجو را مشاهده نمایید.

  دسته بندی ها